UKONČENO - Prodej pohledávky za spol.K.M.TRADE, spol. s r.o.

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 453/5 PSČ 120 00, jako insolvenční správce dlužníka
První železářská společnost Kladno,  s.r.o., IČ: 49550942, se sídlem Huťská 160, 272 01 Kladno v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 61 INS 30640/2019
oznamuje, že nabízí pohledávku dlužníka K.M.TRADE, spol. s r.o., IČ 250 61 551, sídlem Na strži 2102/61a, Praha, ve výši 17 969 897,55 Kč s přísl., jako nároku na vydání plnění z neúčinného právního jednání dlužníka, vykonatelné podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22.8.2022 čj. 77 ICm 1541/2021-112, KSPH 61 INS 30640/2019, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25.10.2022 čj. 77 ICm 1541/2021-119, KSPH 61 INS 30640/2019, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 24.4.2023 čj. 77 ICm 1541/2021, 104 VSPH 158/2023-156, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka pod sp.zn. MSPH 98 INS 9400/2023 jako přihláška ev.č. P8,
 
k prodeji z majetkové podstaty dlužníka mimo veřejnou dražbu.
 
Pohledávka je vedena pod položkou č. 196 soupisu majetkové podstaty První železářské společnosti Kladno,  s.r.o. Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávky a neodpovídá za její vady. Kritériem pro přijetí nabídky je splnění podmínek výběrového řízení a nejvyšší nabídková cena. Vítězný uchazeč bude vyzván, aby ve stanovené lhůtě uhradil cenu za postoupení pohledávky bankovním převodem ve prospěch účtu majetkové podstaty dlužníka.  Splatnost ceny za postoupení pohledávky předchází samotnému uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.  Znění postupní smlouvy je součástí dokumentace zveřejněné k výběrovému řízení.
 
Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.ak-praha.cz/. Při splnění podmínek tam uvedených je možné seznámit se s podkladovou dokumentací k právnímu důvodu vzniku pohledávky. 
Nabídky lze předkládat nejpozději do 27.5.2024, v 11.00 hod.
 
Vyhlášení nabídky a úhrada ceny
 
Insolvenční správce si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku odmítnout či prodej zcela zrušit. 
Vyhlášení předložených nabídek uskuteční insolvenční správce dne 3.6.2024 zveřejněním na stránkách www.ak-praha.cz.
 
 
 
 
 
 

Vloženo: 23.04.2024 12:57 | číslo dražby: 117
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Neuvedeno
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 23.04.2024 12:57
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Šafaříkova 453/5, Praha 2
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.