Jak na to

Zúčastněte se dražby/aukce online,
aniž byste museli opustit domov nebo kancelář


Příhlaste se ke
svému účtu

Aukce se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé. Přihlaste se ke svému účtu nebo sezaregistrujte

Ověrte
svou totožnost

V zájmu ochrany účastníků dražby/aukce i aukční síně se dražby/aukce mohou účastnit pouze uživatelé s ověřenou totožností. Tu je možno ověřit několika způsoby.

Vyberte si
dražbu/aukci

Zaujala vás některá z probíhajících dražeb/aukcí? Jednoduše k ní online přidejte svou nabídku. Váš příhoz bude schválen a licitátorovi bude oznámena vaše účast v dražbě/aukci.

Zaplaťte
kupní cenu

Po schválení Vašeho nejvyššího podání Vám budou emailem doručeny informace jak zaplatit kupní cenu. Lhůty a způsoby platby jsou vždy uvedeny v konkrétní vyhlášce.

Jak se stát výhercem aukce?

Nepřihazujte v posledních sekundách

Ve výběru předmětu dražby/aukce buďte pečliví

Ujistěte se, že splňujete všechny podmínky dražby/aukce

Prodej dražbou

Prodej dražbou je pro věřitele výhodnejší,
více bezpečný a méně nákladný

Podmínky prodeje dražbou:

- 3-6% plus náklady znaleckého posudku;
- 3-6 % odměna dražebníka.

Podmínky prodeje realitní kanceláří:

- 6-9% plus náklady znaleckého posudku;
- 3-6 % odměna makléře;
- 4% daň z nabytí nemovitostí;
- event. náklady na marketing prodeje.

Podmínky prodeje dražbou:

- znalecký posudek k ocenění nemovitostí na náklady věřitele;
- výše odměny dražebníka 3 – 6% dosažené ceny;
- odměnu hradí věřitel jako navrhovatel dražbě;
- náklady dražby specifikuje zákon (§ 2 písm. m) ZVD), zpravidla jsou smlouvou s dražebníkem zahrnuty ve výši smluvené odměny.

Podmínky prodeje realitní kanceláří:

- znalecký posudek k ocenění nemovitostí na náklady věřitele;
- výše odměny realitního makléře 3–6% dosažené ceny;
- odměnu hradí věřitel jako zájemce o zprostředkování prodeje;
- náklady zprostředkování určuje makléř, mohou být zahrnuty v procentní výši smluvené odměny.

Podmínky prodeje dražbou:

- dražebník povinně zveřejňuje nabídku v rámci organizaci dražby (dražební vyhláška, informovanost o dražbě v tisku ....);
- možnost dosažení vyšší ceny licitací;
- formální správnost převodní dokumentace garantujedražebník zákonem definovanou podoboudražebních vyhlášek a formálně přísným průběhem dražby. Event. služby advokáta využívá dražebníkna vlastní náklady;
- nabytí práv (převod) nastává příklepem, zásadně ovšem za předpokladu úhrady ceny. Není třebadalších zajišťovacích prostředků;
- vydražitel (nabyvatel majetku) nemůže zpochybnit prodej, zákon mu nepřiznává procesní právo žalovat na neplatnost dražby;
- daň z nabytí nemovitostí (4% z ceny) hradí vydražitel („kupující“) nikoliv navrhovatel dražby („prodávající“);
- výše daně z převodu nemovitostí se určena z ceny dosažené vydražením, a to i v případě, že je tato cena nižší oproti ceně stanovené znaleckým posudkem;
- navrhovatel dražby není vůči finančnímu úřadu v postavení ručitele za úhradu daně vydražitelem;
- základ daně nemůže finanční úřad žádným způsobem zpochybnit;
- dražebník ze zákona povinně pojištěn k odpovědnosti za škodu na částku 35.000.000,-- Kč.

Podmínky prodeje realitní kanceláří:

- marketing prodeje se zpravidla omezuje pouze na umístění základní informace na soukromých internetových serverech;
- dokumentace k převodu majetku připravená realitními kancelářemi často vykazuje fatální vady bránící vkladu práv/ účinkům převodu práv;
- náklady převodu se zvyšují využitím právních služeb pro zajištění úhrady kupní ceny; při nevyužití prostředků zajištění je dáno riziko úhrady kupní ceny po vkladu práv nebo naopak riziko neúspěchu obchodu při vazbě vkladu práv na úhradu ceny;
- riziko pozdější žaloby o neplatnost prodeje pro faktické nebo právní vady věci;
- daň z nabytí nemovitostí (4% z ceny) hradí prodávající;
- výše daňové povinnosti je odvozena z prodejní ceny, je-li vyšší než cena určená znalcem. V případě, že je vyšší cena určená znalcem, je základem pro stanovení výše daně z převodu nemovitostí vyšší znalecká cena (ač nedosažená prodejem);
- ručitelské postavení vůči FÚ;
- finančnímu úřadu je zachováno právo vyměřit daň podle pomůcek nebo dle výsledků vlastního šetření daň doměřit;
- makléř bez povinného pojištění odpovědnosti.

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.