UKONČENO - Prodej pohledávky (SVTP)

Nabídka na prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka mimo veřejnou dražbu
 
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 453/5 PSČ 120 00, jako insolvenční správce dlužníka
První železářská společnost Kladno,  s.r.o., IČ: 49550942, se sídlem Huťská 160, 272 01 Kladno v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 61 INS 30640/2019
oznamuje, že nabízí pohledávku dlužníka ve výši 895.400,- Kč s přísl. za jeho dlužníkem STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o., IČ 241 26 381, sídlem U Panelárny 136, Buštěhrad, PSČ 273 43, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, KSPH 61 INS 22850/2021 pod  ev.č. přihlášky P 9, vykonatelné podle usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 75 ICm 1544/2021-22, ze dne 13.12.2021, které nabylo právní moci dne 15.12.2021
 
k prodeji z majetkové podstaty dlužníka mimo veřejnou dražbu.
 
Pohledávka je vedena pod položkou č. 195 soupisu majetkové podstaty První železářské společnosti Kladno,  s.r.o.  Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávky a neodpovídá za její vady. Kritériem pro přijetí nabídky je splnění podmínek výběrového řízení a nejvyšší nabídková cena. Vítězný uchazeč bude vyzván, aby ve stanovené lhůtě uhradil cenu za postoupení pohledávky bankovním převodem ve prospěch účtu majetkové podstaty dlužníka.  Splatnost ceny za postoupení pohledávky předchází samotnému uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.  Znění postupní smlouvy je součástí dokumentace zveřejněné k výběrovému řízení.
 
Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.ak-praha.cz/. Při splnění podmínek tam uvedených je možné seznámit se s podkladovou dokumentací k právnímu důvodu vzniku pohledávky. 
Nabídky lze předkládat nejpozději do 27.5.2024, do 14 hod.
 
Insolvenční správce si vyhrazuje právo jakoukoli nabídku odmítnout či prodej zcela zrušit. 
Vyhlášení vítězné předložené nabídky uskuteční insolvenční správce dne 3.6.2024 zveřejněním na stránkách www.ak-praha.cz.
 
 
 

Vloženo: 23.04.2024 12:40 | číslo dražby: 116
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Neuvedeno
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 23.04.2024 12:40
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Šafaříkova 453/5, Praha 2
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.