PRODÁNO - Soubor oblečení a doplňků z fanshopu s reklamním logem

Předmětem zpeněžení je soubor převážně dětského oblečení a doplňků z majetkové podstaty dlužníka. Soubor věcí v počtu  839 ks se nachází v okrese Chomutov.
Prodej věcí z majetkové podstaty bude podléhat DPH. Minimální cena je insolvenčním správcem stanovena na částku 32.000 Kč. Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Nabídka je časově omezena  do 12.5.2021 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  předmět zpeněžení. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz . Po obdržení nabídky vám dražitel zašle potvrzení přijetí emailu.

Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením věci  zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.
Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.
 

Vloženo: 28.04.2021 15:04 | číslo dražby: 110
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Neuvedeno
Vyvolávací cena 32 000 Kč
Vloženo dne 28.04.2021 15:04
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Šafaříkova 453/5, Praha 2
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.