PRODÁNO - Profesionální bruska na lední brusle

Předmětem zpeněžení je bruska na lední brusle z majetkové podstaty dlužníka.
Prodej věcí z majetkové podstaty bude podléhat DPH. Minimální cena je insolvenčním správcem stanovena na částku 5.000 Kč. Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Nabídka je časově omezena  do 14.6.2021 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  předmět zpeněžení. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz . Po obdržení nabídky vám dražitel zašle potvrzení přijetí emailu.

Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením věci  zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.
Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.
 

Vloženo: 29.04.2021 13:02 | číslo dražby: 112
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Neuvedeno
Vyvolávací cena 12 000 Kč
Vloženo dne 29.04.2021 13:02
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Šafaříkova 453/5, Praha 2
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.