PRODÁNO - HYUNDAI i30

Předmětem zpeněžení je osobní automobil HYUNDAI i30, stříbrné barvy, rok výroby 2015 z majetkové podstaty dlužníka. Vozidlo se nachází v okresu Kladno. Minimální stanovená cena 80.000 Kč.
Automobil je stále používán.

Stav tachometru  je přibližně 120 000 km.

Doporučenou cenu stanovil správce jako cenu nejnižší. Prodej věcí z majetkové podstaty bude podléhat DPH.
Nabídka je časově omezena  do 14.3.2022 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  vozidlo. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz, po obdržení nabídky dražitel zašle potvrzení přijetí emailu s nabídkou.
Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením vozidla zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.

Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.

Vloženo: 28.02.2022 11:14 | číslo dražby: 115
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Movitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 28.02.2022 11:14
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Šafaříkova 453/5, Praha 2
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.