Prodej pohledávek dlužníka Investorsko inženýrská, a.s.

Prodej pohledávek dlužníka Investorsko inženýrská, a.s.
-    vypořádací podíl ve společnosti Property legal, s.r.o. IČ 28670698 odpovídající 100% kapitálové účasti dlužníka na základním kapitálu společnosti
-    peněžitá pohledávka dlužníka za Property legal, s.r.o. IČ 28670698, zjištěná jako nezajištěná ve výši 29.626.759,43 Kč
Na majetek Property legal s.r.o. je vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp.zn. KSLB 57 INS 2286/2015.
Podkladovou dokumentací k pohledávkám je pouze výpis z účetní sestavy dlužníka.
Zpeněžení bude uskutečněno nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenčnímu správci se vyhrazuje právo odmítnout takové nabídky, u kterých není nabídnutá cena přiměřená. Kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy.
Více informací k nabízeným pohledávkám naleznete v přiložené dokumentaci.
Nabídka je časově omezena  do 28.4. do 12.00 hod.
Nabídky předkládejte  elektronicky na adresu info@megerls.cz.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně určitě označena osoba zájemce a nabízená cena za  předmět prodeje. Dlužník není plátcem DPH. 

Vloženo: 14.04.2020 13:04 | číslo dražby: 97
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Neuvedeno
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 14.04.2020 13:04
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.