PRODÁNO - Vysokozdvižný manipulátor DESTA DV25A, rok výroby 1994

Předmětem zpeněžení je vysokozdvižný manipulátor DESTA DV25A, rok výroby 1994 z majetkové podstaty dlužníka. Majetek se nachází v okrese Chomutov. Minimální cena je insolvenčním správcem stanovena na částku 90.000 Kč.
Stav nabízené movité věci :
Nynější stav věci není insolvenčnímu správci známý. Na vozidle měly být provedeny drobné opravy a celkově by vozidlo mělo být pojízdné.
 
Prodej věci z majetkové podstaty bude podléhat DPH.
Nabídka je časově omezena  do 20.2.2021 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  předmět zpeněžení. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz, po obdržení nabídky dražitel zašle potvrzení přijetí emailu s nabídkou.
Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením vozidla zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.
Prohlídka věci je možná po předchozí domluvě.
Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.
 

Vloženo: 09.02.2021 11:53 | číslo dražby: 105
Aktuální cena:
90 000 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Movitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 09.02.2021 11:53
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.