PRODÁNO - Toyota Avensis

Předmětem zpeněžení je osobní automobil Toyota Avensis rok výroby 1998 z majetkové podstaty dlužníka. Vozidlo je nepojízdné. Vozidlo se nachází v nemovitosti dlužníka okres Kladno.
Stav vozidla :
vozidlo má demontovaný motor uložený odděleně, demontáž byla z důvodu „uvaření“ motoru při jízdě po úniku chladící kapaliny, demontáž provedl autorizovaný servis,  motor není kompletní, ve vozidle chybí některé komponenty jako např. autobaterie, povinná výbava atd. Karoserie bez koroze. SPZ v depozitu, STK platí do října 2021. Stav tachometru 331760 km
 
Prodej věcí z majetkové podstaty bude podléhat DPH.
Nabídka je časově omezena  do 28.2.2021 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  vozidlo. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz, po obdržení nabídky dražitel zašle potvrzení přijetí emailu s nabídkou.
Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením vozidla zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.
Prohlídka vozidla je možná po domluvě s kanceláří insolvenčního  správce na tel.602 688 788.
Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.
Plánovaná prohlídka vozidla je stanovena na den 16.2. v 9 h ráno na adrese dlužníka. Chcete - li se prohlídky vozidla zúčastnit, volejte na výše uvedené tel.číslo.
 

Vloženo: 02.02.2021 13:37 | číslo dražby: 101
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Movitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 02.02.2021 13:37
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.