PRODÁNO - Televize LG 26LH201C vč.dálkového ovladače 1 ks

Insolvenční správce dlužníka Bonenkai a.s. JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová se sídlem Washingtonova 25, Praha 1 nabízí k prodeji z majetkové podstaty dlužníka movitou věc:

Televize LG 26LH201C vč.dálkového ovladače 1 ks - Rozlišení: 1366x768 24p,Úhlopříčka: 26", 66 cm Obrazová plocha (mm): 575,59 x 323,77,Záznam na USB-ne,Digitální DVB-T

Prodej věci z majetkové podstaty bude podléhat DPH.
Nabídka je časově omezena  do 13.12.2019 do 12.00 hod ( dle rozhodnutí insolvenčního správce vyhlášeno 2.kolo nabídky).
Nabídky předkládejte  elektronicky na adresu info@megerls.cz.

Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně označena osoba zájemce a nabízená cena za věc. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční v průběhu měsíce prosince a zájemce s nejvyšší nabídkou bude osloven. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout. Insolvenční správce neodpovídá za případné zjištěné vady. Zájemci berou tuto skutečnost na vědomí a zohlední ji při stanovení nabídky.
Předkladatel vítězné nabídky bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Nabídky lze předkládat individuálně, ale i na soubor věcí.
 
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením věcí zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku.
Doporučenou cenu stanovil správce na cenu odhadní.

Vloženo: 01.11.2019 12:29 | číslo dražby: 90
Aktuální cena:
1 200 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Movitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 01.11.2019 12:29
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.