PRODÁNO - LEXUS LS 460 F Sport

Předmětem zpeněžení je osobní automobil LEXUS LS 460 F Sport, rok výroby 2013 z majetkové podstaty dlužníka. Vozidlo se nachází v nemovitosti dlužníka okres Kladno. Minimální stanovená cena 450.000 Kč
Stav vozidla :
vozidlo je ve velmi dobrém technickém stavu, k němu sada zimních pneu, pravidelně servisováno v autorizovaném servisu, řízeno pouze jedním řidičem. V roce 2019 prodělalo autonehodu, oprava levé strany odborně provedena autorizovaným servisem, takže nejsou patrny žádné následky této události.
Stav tachometru ke dni 7.1.2021 je 106 255 km, klíče 2 ks, drobné oděrky (přední nárazník).

Doporučenou cenu stanovil správce na cenu odhadní. Prodej věcí z majetkové podstaty bude podléhat DPH.
Nabídka je časově omezena  do 28.2.2021 do 10.00 hod.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně  označena osoba zájemce a nabízená cena za  vozidlo. Cenou se rozumí částka včetně DPH.
Nabídky zasílejte na info@megerls.cz, po obdržení nabídky dražitel zašle potvrzení přijetí emailu s nabídkou.
Předkladatel vítězné, tedy nejvyšší  nabídky, bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty předchází (v poměrech insolvenčního řízení) uzavření smlouvy kupní.
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením vozidla zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout.
Prohlídka vozidla je možná po domluvě s kanceláří insolvenčního  správce na tel.602 688 788.
Případné dotazy směřujete na info@megerls.cz.
Plánovaná prohlídka vozidla je stanovena na den 16.2. v 9 h ráno na adrese dlužníka. Chcete - li se prohlídky vozidla zúčastnit, volejte na výše uvedené tel.číslo.
 

Vloženo: 02.02.2021 12:27 | číslo dražby: 99
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Movitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 02.02.2021 12:27
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.